Hoạt Động Doanh Nghiệp

SẢN XUẤT XÀ BÔNG THỦ CÔNG - 17 THÁNG 8, 2019 ( LÔ XUẤT MẪU ĐI HÀN )

Bằng chứng được ghi nhận sớm nhất về việc sản xuất các vật liệu giống như xà phòng có từ khoảng năm 2800 trước Công nguyên ở Babylon cổ đại. Một công thức cho xà phòng bao gồm nước, kiềm và dầu quế được viết trên một viên đất sét Babylon vào khoảng năm 2200 trước Công nguyên.

Giấy cói Ebers (Ai Cập, 1550 trước Công nguyên) chỉ ra người Ai Cập cổ đại tắm thường xuyên và kết hợp dầu động vật và thực vật với muối kiềm để tạo ra một chất giống như xà phòng.

Trong triều đại của Nabonidus (556 Ví539 trước Công nguyên), một công thức cho xà phòng bao gồm uhulu [tro], cây bách [dầu] và vừng [dầu hạt] "để rửa đá cho các cô gái phục vụ".

NGUỒN : Wikipedia 

Blog
Zalo
0